Condiţii de utilizare   GDPR/Cookies   

Condiţii de utilizare


În caz că Dvs. vizitaţi paginile acestui portal, sunteţi de acord şi acceptaţi următoarele condiţii:
INFOPRINT TRANSACTOR Srl. îşi rezervă toate drepturile legate de copierea, multiplicare şi difuzarea paginii. Fără acordul scris în prealabil al Editurii este interzisă prelucrarea şi valorificare parţială sau totală a datelor site-ului. De asemenea unele părţi de pe anumite suprafeţe ale portalului nu pot fi retransmise decât cu acordul scris al Editurii. Utilizarea neautorizată produce efecte juridice civile şi penale. INFOPRINT TRANSACTOR Srl. are dreptul de a revendica sistarea violării de drept şi despăgubiri pentru daunele materiale şi morale provocate. Preluări şi utilizări de date pot fi efectuate numai prin referiri la pagină (indicarea sursei), sau în cazul unei utilizări internet prin referire la link-ul paginii.
INFOPRINT TRANSACTOR Srl. se străduieşte să publice date exacte şi autentice, dar nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru erorile sau eventualele daune rezultate din date inexact transmise de firmele în cauză.
Conform prevederilor Legii Comerţului Electronic nr. 365 din 7 iunie 2002, privind unele aspecte ale serviciilor comerciale electronice precum şi cele legate de serviciile prestate de societatea informaţională, Editura nu verifică conţinutul informaţiilor puse la dispoziţie de beneficiari şi publicate de Editură, de asemenea nu se implică în investigarea unor fapte sau circumstanţe care par să indice comiterea unor acte.

Condiţiile de utilizare a pagini web omnibus.ro

Această pagină (împreună cu datele şi documentele aferente) poate fi utilizată de oricine, în calitate de înregistrat sau vizitator. Înainte de a utiliza pagina, rugăm a citi cu atenţie condiţiile de utilizare. Prin faptul utilizării acceptaţi aceste condiţii şi agreaţi respectarea lor. În caz contrar (nu acceptaţi condiţiile), văr rugăm să nu utilizaţi pagina noastră.

Informaţii despre noi:

Website-ul omnibus.ro este o pagină pusă în funcţiune de către Editura OMNIBUS SRL „noi”). INFOPRINT TRANSACTOR SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată în România (cod fiscal CUI: RO 30943706), număr de înregistrare: : J19/510/2012), cu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, strada Budvár nr. 41.

Accesarea paginii noastre:

Dacă cu periodic din orice cauză pagina noastră nu poate fi accesată, nu ne asumăm nici o responsabilitate.
În cazul în care Dvs. ca utilizator înregistrat, obţineţi din partea noastră cu o parolă permisiunea de a accesa anumite segmente din pagină, parola poate fi utilizată numai pentru uz propriu şi nu poate fi transmisă unei persoane terţe. Ne rezervăm dreptul de a retrage dreptul de accesare de la utilizatorii care dăunează imaginii paginii web şi nu respectă condiţiile de utilizare.

Este strict interzisă modificarea oricărui material aflat pe pagină, fie în formă imprimată sau descărcată. Aceste „materiale” pot fi: fotografii, ilustraţii, logo-uri, texte de prezentare, reclame, videoclipuri, date de firme şi instituţii, nume de mărci şi de utilizatori etc. Pentru utilizarea în orice scop a unor părţi ale paginii este necesară o autorizaţie specială din partea Editurii.

Autenticitatea datelor publicate:

Pe pagină eventual pot fi găsite materiale, observaţii, informaţii, opinii provenite de la persoane terţe care nu reflectă în nici un fel punctul de vedere al Editurii.
Comentariile sosite le verificăm în mod periodic, expresiile obscene şi jignitoare vor fi radiate în cel mai scurt timp, şi suspendăm imediat dreptul de utilizator al persoanei care comite fapta.

Modificările periodice ale paginii:

Facem tot posibilul ca pagina noastră să fie permanent reîmprospătată şi conţinutul ei îmbogăţit.
Orice anunţ sau material publicitar poate deveni perimat, reîmprospătarea lor se face pe baza solicitării beneficiarului.

Responsabilitatea

În măsura în care legea permite, echipa noastră îşi declină responsabilitatea pentru următoarele fenomene:

Provocare de pierderi sau daune cauzate de oricare utilizator, rezultată din ne cunoaşterea utilizării corecte sau prin fraudă (hacker).
Nu răspundem pentru nici o daună sau prejudiciu direct, indirect sau de consecinţă, dacă aceste sunt rezultatul unei fapte comise pe pagina web, eventual prim materiale difuzate sau publicate.

Excludem orice responsabilitate rezultată din eventuale ilegalităţi sau din materiale eronate şi inexacte publicate de persoane terţe..

În acelaşi timp nu putem răspunde pentru atitudinea indecentă şi jignitoare a vizitatorilor şi utilizatorilor, pentru faptele păgubitoare ale acestora.

Încărcarea de materiale pe pagina noastră

Orice material încărcat de Dvs. pe pagina noastră nu se consideră confidenţial şi rezervat, în consecinţă avem dreptul de a-l utiliza, copia şi difuza pentru persoane terţe. Avem dreptul de a trata confidenţial identitatea utilizatorilor în relaţiile cu persoanele terţe care pretind că materialul încărcat lezează dreptul legat din diferite proprietăţi intelectuale sau alte considerente.
Nu suntem obligaţi să publicăm pe pagina noastră toate materialele (prea extensive), respectiv avem dreptul de a modifica sau radia materialele încărcate, potrivit concepţiei de redactare.

Nu pot utiliza pagina noastră cei care vor să provoace în mod conştient daune prin infectare cu virus, cal troian, bombe logice sau alte materiale cu caracter vătămător şi jignitor. Este interzis accesul ilegitim la pagina noastră ori la serverul  unde stocăm pagina, sau la oricare alt server, bază de date sau calculator care se află în conexiune cu pagina noastră.
Încălcarea regulilor de mai sus se consideră delict de informatică, şi după identificare persoanei care comite fapta, vom sesiza autorităţile penale competente şi vom contribui la identificarea persoanei respective.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru materialele dăunătoare descărcate de pe pagina noastră sau orice altă pagină care pot infecta calculatoarele altor utilizatori.

Conexiune de pagini (link-uri)

Pe pagina noastră oferim posibilitatea de a publica link-uri, dar numai în cazul în care acest lucru nu aduce prejudicii imaginii paginii noastre.
În caz că doriţi modificarea materialelor publicate pe pagina noastră, rugăm a notifica a cest lucru la adresa e-mail: omnibus@infoprint.ro.

Link-uri aflate pe pagina noastră

Pe pagina noastră pot fi găsite link-uri provenite de la persoane terţe, precum şi alte referiri, care servesc pentru o informare mai detailată s Dvs. Noi nu avem dreptul de a supraveghea, verifica şi controla aceste surse şi pagini.

Jurisdicţie şi legislaţia aplicată

Accesul la pagina noastră este posibilă din orice ţară, şi încălcarea condiţiilor de utilizare atrage după sine un procedeu juridic, indiferent de ţară şi frontiere.
Condiţiile de utilizare prezente sunt în conformitate cu prevederile Legii Comerţului Electronic nr. 365 din 7 iunie 2002, privind unele aspecte ale serviciilor comerciale electronice precum şi cele legate de serviciile prestate de societatea informaţională.

În cazul în care aveţi probleme legate de materialele apărute pe pagina noastră vă rugăm să ne contactaţi la adresa e-mail: omnibus@infoprint.ro .

Comentarii recente

Newsletter

E-mail
Accept Condiţiile de utilizare, utilizare Cookie şi Politica de confidenţialitate.

top